အံ့သြဖွယ်လိင်တူချစ်သူလက်သီးနှင့်နှစ်ဆလက်သီး။

မဲ:

မှတ်ချက်များ:
ကမကထပြုသောကမ်းလှမ်းချက်များ