အိမ်မွေးကြီးတွေ Cocks ။

မဲ:

အမှတ်အသားများ (Tags)

မှတ်ချက်များ:
ကမကထပြုသောကမ်းလှမ်းချက်များ